Bé với an toàn giao thông

Giờ học diễn ra sôi nổi, hào hứng. Qua buổi học trẻ được tìm hiểu về hình dạng, màu sắc và đặc điểm của bốn nhóm biển báo giao thông như: Biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển báo hiệu lệnh, biển báo chỉ dẫn. Từ đó rèn cho trẻ có ý thức chấp hành một số luật lệ giao thông đơn giản.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi kiến tập:

 

    

Trẻ thảo luận theo nhóm.