CƠ SỞ VẬT CHẤT

Trang Thiết Bị Học Tập

Diện Tích Sân Trường Lớn

Lớp Học Đầy Đủ Tiện Nghi

Bếp Ăn An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm

Nguồn Thực Phẩm Chất Lượng

Phòng Y Tế Tiêu Chuẩn